Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ຂໍອະນຸຍາດກ່ອນທີ່ຈະຖ່າຍຮູບເດັກນ້ອຍ

Child Safe Tourism

ຂໍອະນຸຍາດກ່ອນທີ່ຈະຖ່າຍຮູບເດັກນ້ອຍ

ເປັນຫຍັງບັນຫາດັ່ງກ່າວຈຶ່ງສຳຄັນ?

ປະຕິບັດ​ຕໍ່ກັບເດັກ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມນັບຖື – ຄືກັນກັບທີ່ທ່ານປະຕິບັດຢູ່ເຮືອນ. ຂໍອະນຸຍາດທຸກ​ຄັ້ງຈາກເດັກ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງກ່ອນຈະຖ່າຍຮູບ.

ບໍ່ຄວນ​ເອົາ​ເງິນ​ໃຫ້​ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ຂໍໃຫ້​ເດັກຕັ້ງທ່າ​ເພື່ອ​ຖ່າຍຮູບ ​ແລ້ວ​ເອົາເງິນຫຼືຂອງຂວັນ​ໃຫ້​ເດັກ. ສິ່ງນີ້ຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກນ້ອຍຂໍທານ ແລະ ອາດຈະສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄປໂຮງຮຽນ ເພື່ອທີ່​ຈະ​ໄ​ປ​ຫາເງິນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວແທນ.

ຄວນລະມັດລະວັງກັບການ​ທີ່ທ່ານໃຊ້ ແລະ ແບ່ງປັນຮູບຖ່າຍຂອງເດັກ ໂດຍສະເພາະໃນ​ເວັບ​ໄຊ໌ສື່ມວນຊົນສັງຄົມ. ທ່ານຄວນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບຮູບພາບຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຖືກແຈກຢາຍ​ໄປທົ່ວອິນເຕີເນັດ ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກ​ການ​ຮັບ​ຮູ້ ​ແລະ​ການອະນຸຍາດ​ຂອງ​ເດັກ ​ແລະ ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ການ​ຂູດ​ຮີດ​ທາງເພດເດັກ, ການຄ້າເດັກ ແລະ ອາດຊະຍາ​ກຳ​ຕ່າງ​ທີ່​ເປັນ​ໄພ​ຕໍ່​ເດັກນ້ອຍ ​ແມ່ນ​ກຳ​ເນີນ​ການ​ຜ່ານອິນເຕີເນັດ ແລະ ການຖ່າຍຮູບ​ແບບ​ບໍ່​ໄດ້​ຕັ້ງ​ໃຈ.

ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແດ່?

ຄິດກ່ຽວກັບເຫດຜົນທີ່ທ່ານຕ້ອງການຖ່າຍຮູບຂອງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບໍ່ວ່າມັນຈະເປັນຄວາມ​ຈິ່ງທີ່ພວກ​ເຂົາສົນໃຈຢາກ​ຖ່າຍ​ຮູດທີ່ສຸດກໍ່ຕາມ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານ​ຢາກ​ຈະຖ່າຍຮູບຂອງເດັກນ້ອຍ ພະຍາຍາມຖ່າຍຮູບ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ບົ່ງ​ບອກ​ເຖິງລັກສະ​ນະຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ຖ່າຍຮູບພາບຂອງເດັກ​ໃນ​ເວລາ​ໂປ້ ຫຼື ບອກສະຖານທີ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າຢູ່​ໃນອິນເຕີເນັດ.