Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ຂໍອະນຸຍາດກ່ອນທີ່ຈະຖ່າຍຮູບ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງການໃຫ້ຂອງຝາກຂອງຕ້ອນໂດຍກົງແກ່ເດັກ ຫຼື ພາ ພວກເຂົາໄປແຫ່ງໃດໜຶ່ງພຽງຄົນດຽວ.

Child Safe Tourism

ຫຼີກລ້ຽງການໃຫ້ຂອງຂວັນໂດຍກົງແກ່ເດັກ ຫຼື ພາພວກເຂົາ​ໄປບ່ອນອື່ນ​ຄົນດຽວ

ເປັນຫຍັງບັນຫາດັ່ງກ່າວຈຶ່ງສຳຄັນ?

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາອາດຮູ້ສຶກວ່າ ການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບເດັກຊົນນະບົດ ແມ່ນປະສົບການພິເສດ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ມັນອາດເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ພວກເຂົາ. ການຕິດຕໍ່ກັບເດັກນັ້ນສອນໃຫ້ ພວກເຂົາຄົບຄ້າສະມາຄົມກັບຄົນແປກໜ້າ ຜູ້ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ມີເຈດຕະນາດີຢູ່ໃນໃຈຕະຫຼອດ ເວລາ. ການຫຼິ້ນ, ການເອົາສິ່ງຂອງໃຫ້ ຫຼື ການພາເດັກໄປສະຖານທີ່ຕ່າງໆນັ້ນເຮັດໃຫ້ເດັກໃວ້ວາງ
ໃຈຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເປັນຄົນແປກໜ້າໂດຍບໍ່ມີພໍ່ແມ່ ຫຼື ການເບິ່ງແຍງຂອງຜູ້ດູແລ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ຄົນຜູ້ທີ່ຊອກຫາວິທີເຮັດໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວມັກຈະສ້າງຄວາມສຳພັນກັບ ເດັກຕະຫຼອດເວລາ ສ່ວນຫຼາຍພົວພັນກັບຂອງຝາກ ແລະ ສິນບົນ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ອາດເຮັດໃຫ້ເດັກ ສັບສົນ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ.

ສະນັ້ນ ຂ້ອຍສາມາດເຮັດຫຍັງແດ່ເພື່ອຊ່ວຍເດັກເຫຼົ່ານັ້ນ?

ບໍ່ຄວນໃຫ້ຂອງຂວັນໂດຍກົງແກ່ເດັກ ຫຼື ພາພວກເຂົາ​ໄປບ່ອນອື່ນ​ຄົນດຽວ ໂດຍບໍ່ມີຜູ້​ປົກຄອງ ແລະ ການອະນຸຍາດ. ແທນທີ່ຄວນຈະປະກອບສ່ວນ​ໃຫ້​ກັບ​ອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິສາຫະກິດ ທີ່ກໍາລັງເຮັດວຽກເພື່ອຊ່ວຍ​ເຫຼື່ອ​ເດັກ ​ແລະຄອບຄົວ​ກຸ່ມສ່ຽງ.

ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຊຸມຊົນຂະຫນາດນ້ອຍ ​ແມ່ນ​ຄວນຈະຕ້ອງ​​ໄປ​ພົບ​ນາຍບ້ານ ຫຼືຄະນະບ້ານ ແລະ​ເອົາຂອງຂວັນມອບ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ. ພວກເຂົາສາມາດຮັບປະກັນ​ໄດ້ວ່າຂອງ​ຂ້ວນ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຈະຖືກແຈກຢາຍ​ຢ່າງ​ຍຸດຕິ​ທຳ ໃຫ້ກັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ. ຖ້າຫາກວ່າຈະ​ໄປຢ້ຽມຢາມຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍ ມັນເປັນການທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ບໍ່​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ເຊັ່ນ: ເຂົ້າຫນົມຫວານ, ເຄື່ອງນຸ່ງ ຫຼື ຢາ ​ເພາະ​ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບຕໍ່ປະເພນີ​ໃນ​ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

Who can I contact or support?

ກໍາປູເຈຍ
 1. 1

  ອົງການສຸພະນິມິດກຳປູເຈຍ

  ອົງການສຸພະນິມິດກຳປູເຈຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກກຳປູເຈຍຈຳ ນວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບແລະ ຖືກແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມ.

  Visit site
ປະເທດຫວຽດນາມ
 1. 1

  ອົງການສຸພະນິມິດຫວຽດນາມ

  ອົງການສຸພະນິມິດຫວຽດນາມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເພື່ອປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖືກແບ່ງແຍກໃນສັງຄົມ.

  Visit site
ປະເທດໄທ
 1. 1

  ມູນນິທິຂອງຂ້ວນແຫ່ງຄວາມສຸກ

  ມູນນິທິ​ໄດ້​ໃຫ້ການສະຫນອງ​ແກ່ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວໃນປະເທດໄທ ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ຂອງຈຳ​ເປັນ​ຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ: ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ, ຜ້າປູບ່ອນ, ຢາ​ສາມັນ, ອຸປະກອນການສຶກສາ ແລະ ເຄື່ອງມືກະສິກໍາ.

  Visit site
ສ. ປ. ປ. ລາວ
 1. 1

  ຫໍສະຫມຸດແຂວງຫຼວງພະບາງ

  The Luang Prabang library provides reading material to children in 75 remote villages in Lao PDR.

  Visit site