Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
News @lo | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

October 13, 2014

ປົກປ້ອງເດັກໃຫ້ປອດໄພຈາກໂລກອອນລາຍ

ຄວາມເຫັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ: ການຂູດຮີດເດັກ ແລະ ສູນປົກປ້ອງເດັກອອນລາຍ. ເທັກໂນໂລຊີ ດີຈິຕໍແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບເດັກ ແລະ ຊາວ​ໝຸ່ມ. ພວກເຂົາໃຊ້ມັນໃນການຮຽນຮູ້, ຫລິ້ນ, ເວົ້າລົມກັບໝູ່ຄູ່, ເຂົ້າສັງຄົມ ແລະ ສະແດງອອກ ທາງຄວາມຄິດໃນວິທີສ້າງສັນຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການແບ່ງປັນຮູບພາບ, ວິດີໂອ, ຊ່ອງຫລີ້ນເກມ ຫລື ເຖິງຈະເຮັດໂປແກຣມດ້ວຍຕົວເອງ, ໂລກອອນລາຍຈຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ໆເຕັມໄປດ້ວຍໂອກາດດີໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເທັກໂນໂລຊີດີຈິຕໍ ກໍ່ນຳຄວາມສ່ຽງມາສູ່ເດັກໄດ້ເຊັ່ນກັນ ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງການລ່ວງລະເມີດເດັກໃນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີດີຈິຕໍ. ຜູ້ລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກມັກທີ່ຈະໃຊ້ມັນໃນການເຂົ້າໄປລໍ້ລວງເດັກ ເພື່ອການລ່ວງລະເມີດທາງເພດທາງອອນລາຍ. ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກສາມາດສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນໃນການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເດັກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາປອດໄພໄດ້. ເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກຈະຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າເດັກກຳລັງເຮັດຫຍັງບາງຢ່າງໃນໂລກອອນລາຍ ແລະ ເວົ້າລົມກັບພວກ​ເຖິງຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ເຄັດລັບທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຜູ້ເບິ່ງແຍງເດັກ: ສອບຖາມເວັບໄຊທີ່ເດັກເຂົ້າໃຊ້- ການເຮັດແບບນີ້ທ່ານສາມາດຮູ້ວ່າເດັກກໍາລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ແລະ ກິດຈະກໍາຫລັກຂອງເຂົາມີຫຍັງແດ່ ແລະ ໂດຍການຈົດບັນທຶກຊື່ຂອງເວັບໄຊຕ່າງໆທີ່ເດັກເຂົ້າເບິ່ງ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປກວດສອບໄດ້ເວລາເດັກບໍ່ຢູ່ ແລະ ຮຽນຮູ້ວິທີການລາຍງານໃຫ້ຜູ້ສ້າງເວັບໄຊໂດຍກົງ. ໝັ້ນໃຈວ່າຂໍ້​ມູນ​ຂອງເດັກໄດ້ຖືກຕັ້ງຄ່າໄວ້ເປັນສ່ວນຕົວ- ເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມອອນລາຍເຊັ່ນ: ເຟສບຸກ, ອິນສະຕຣາແກຣມ …

Read more
September 2, 2013

ອົງການຢູນີ​ເຊັບ: ຂໍ້​ມູນສະຖິຕິສະພາບລວມຂອງການລ່ວງ​ລະ​ເມີດເດັກໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະປາຊີຟິກ

ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນໂດຍ – ທ່ານ ອາ​ມະ​ລີ ​ເມັກ​ຄອຍ, ຫົວຫນ້າຊ່ຽວຊານການ​ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກຂອງອົງການຢູນີ​ເຊັບປະຈຳພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ. ການລ່ວງ​ລະ​ເມີດ, ການປ່ອຍປະ​ລະ​ເລີຍ, ການ​ໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ ແລະ ການຂູດ​ຮີດ​ເດັກ ແມ່ນ​​ໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໜ້າ​ເປັນ​ຫວ່ງ ​ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກສາມາດເກີດຂຶ້ນທັນທີ ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ໄລຍະຍາວ ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່, ບົດ​ລາຍ​ງານຄົ້ນຄວ້າຂອງອົງການຢູນີ​ເຊັບ​ ທີ່​ໄດ້​ເຜີຍ​ແພ່ໃນປີ 2012 ການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເດັກ: ການ​​ແພ່​ຂະຫຍາຍຂອງ​ເຫດການ ແລະ ຜົນກະທົບຢູ່ໃນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ. ​ໄດ້ຢັ້ງຢືນແນວໂນ້ມຂອງການລ່ວງ​ລະ​ເມີດເດັກໃນຮູບແບບທີ່​ໄດ້​ກ່າວຂ້າງເທິງນີ້. ບົດລາຍ​ງານຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮວບຮວມສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບ​ໄດ້ຈາກການສຶກສາຂອງ 364 ກໍລະນີທີ່ໄດ້ຮັບການກວດ​ສອບ ໂດຍລະບົບທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ ແລະ ໄດ້ຈັດພີມໃນລະຫວ່າງປີ 2000 ຫາ 2010 ເຊິ່ງແມ່ນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ເດັກ: ການ​​ແພ່​ຂະຫຍາຍຂອງ​ເຫດການ ແລະ ຜົນກະທົບຢູ່ໃນຂົງ​ເຂດພາກພື້ນ. ການສຶກສາຢ່າງເປັນລະບົບ​ນີ້​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍກໍລະນີສຶກສາດ້ານຄຸນນະພາບຫຼາຍກໍລະນີກ່ຽວ​ກັບ​ການ​​ແພ່​ຂະຫຍາຍຂອງ​ເຫດການ ​ແລະ ​ເຫດ​ການ​ທີ່​ເດັກ​ຖືກ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ທາງ​ຮ່າງກາຍ, ທາງ​ເພດ ​ແລະ ທາງ​ຈິດ​ໃຈ. ມີ​ຂໍ້ມູນ​ທາງສະຖິຕິຫຼາຍ​ຈຳນວນ ທີ່​ສະ​ແດງ​​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຫນ້າ​ເປັນ​ຫວ່ງ ລວມມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ : ການ​ແພ່​ຂະຫຍາຍ​ຂອງ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບເດັກ 9%, ແລະ …

Read more
August 5, 2013

ບັນດາຜູ້ນໍ າຂອງທຸລະ​ກິດທ່ອງທ່ຽວ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ງານ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ສຳລັບ​ເດັກ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ​ຄັ້ງ​ທີ່​ໜຶ່ງ

ບາງກອກ, ປະເທດໄທ, ກໍລະກົດ 31, 2013. “ການປົກປ້ອງເດັກແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ,” ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່​ໄດ້ແບ່ງປັນກັບຜູ້ປະກອບການໃນທຸລະ​ກິດການທ່ອງທ່ຽວ. ຜູ້​ດຳ​ເນີນການ ​ແລະ ຜູ້​ຈັດການທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ ​ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຢູ່ໃນໂຮງແຮມ Aloftກໍລະກົດ 23, 2013. ການຝຶກອົບຮົມນີ້​ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ໂຄງການເດັກ-ເສົາ​ຫຼັກ​ປ້ອງ​ກັນ ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນໂຄງການລິເລີ້ມໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂດຍ​ອົງການ​ສຸພະນິມິດ. ​ເຮັດ​ວຽກເພື່ອປ້ອງກັນການຂູດ​ຮີດທາງເພດເດັກໃນການທ່ອງທ່ຽວ ​ໃນ​ປະ​ເທດກໍາປູເຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ອົງການ SKAL ແລະ pata ປະເທດໄທ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຄັ້ງນີ້. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກທຸລະ​ກິດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທີ່​ຕາງໜ້າ​ຈາກ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳຂອງໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບປະ​ເດັນການປົກປ້ອງເດັກ​ໃນ​ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄດ້ປຶກສາຫາລືວິທີການ ທີ່​ຈະຊ່ວຍປ້ອງ​ກັນໃຫ້ເດັກໃນທ້ອງຖິ່ນປອດໄພຈາກການລ່ວງ​ລະ​ເມີດ ແລະ ການຂູດຮີດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ປຶກສາຫາລືເພື່ອຊອກຫາປັດໃຈຕ່າງໆທີ່​ມີ​ຢູ່ສະພາບແວດລ້ອມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການລ່ວງ​ລະ​ເມີດເດັກ ແລະ ພິຈາລະນາບົດບາດທຸລະ​ກິດການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່​ມີ​ຕໍ່ເດັກ. ວິທະຍາກອນ​ຮັບ​ເຊີນ ທ່ານ​ ວິວ​​ເລ​ມ ນິວ​ໄມ​ເຢີ, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ​ເປັນ​ອຳນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ CEO ຂອງ Khiri Travel ໄດ້ເວົ້າວ່າ“ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ນໍາເອົາຄວາມຮັ່ງມີກັບລາຍຮັບ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ຊຸມ​ຊົນ​ທີ່​ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ” ເດັກຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກສາມາດພົບ​ເຫັນ​ຕາມ​ສະຖານ​ທີ່​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງໆ. ພວກ​ເຂົາພະຍາຍາມທີ່​ຈະ​ຂໍທານ, …

Read more
April 11, 2013

ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ Intrepid Travel ທີ່ຈະປົກປ້ອງ​ເດັກ​ໃຫ້ປອດໄພໃນອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ

ການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ​ໃຫ້ປອດໄພຈາກການຂູດຮີດ ​ເປັນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຫຼັກ​ຂອງ Intrepid Travel ຕັ້ງແຕ່ກໍ່ບໍລິສັດ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ພະ​ຈົນ​ໄພຂື້ນທົ່ວໂລກ ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນການໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ໃນປີ 1989, ບໍລິສັດນີ້ດໍາເນີນການຢູ່ໃນ 120 ປະເທດທົ່ວ​ໂລກ ແລະ ​ໄດ້​ພາ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວປະມານ 100.000 ຄົນຕໍ່ປີ​ໄປ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສະຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ ທີມງານຂອງການທ່ອງ​ທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ ຫຼື Child Safe Tourism (CST) ໄດ້ສົນທະນາກັບຜູ້ຈັດການຂອງ Intrepid ທ່ານ ​ເຈນ ຄຣາ​ເລ ​ເພຶ່ອທີ່​ຈະ​ຊອກ​ຫາ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ປັດ​ໃຈ​ສຳຄັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່ Intrepid Travel (IT) ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. CST: Intrepid ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ແບບປົກປ້ອງເດັກ​ໄດ້​ແນວໃດ. IT: ຕັ້ງແຕ່​ໄລຍະການເລີ່ມຕົ້ນການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວໜ້າທີມ. (ເຊິ່ງປະຈຸບັນມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 300 ຢູ່ໃນອາຊີ) ​ໄດ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງຂອງເດັກໃນສະຖານ​ທີ່​ຕ່າງໆ ແລະໄດ້ເຫັນພຶດຕິ​ກຳ​ທີ່​ໜ້າ​ເປັນ​ຫວ່ງຫຼາຍ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວບາງ​ຄົນ​ທີ່​ອາດ​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ຂູດ​ຮີດ​ເດັກໄດ້. ພວກເຂົາໄດ້ສັງເກດເຫັນເດັກເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ເຊັ່ນ: ຂາຍ​ດອກ​ໄມ້, ​ໂປດ​ສຄາດ ແລະ ​ເຄື່ອງປະດັບຢູ່ໃນປະ​ເທດຫວຽດນາມ. ຂໍທານຢູ່ຕາມຖະຫນົນຫົນທາງຂອງປະ​ເທດລາວ. ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮ້ານ​ບັນ​ເທີ​ງກາງຄືນ ຫຼື ຕາມສະຖານທີ່ທີ່ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໃນ​ການ​ຂາຍ​ບໍລິການ​ທາງ​ເພດໃນປະເທດໄທ. ສະແດງ​​ໂຊ໌ວຕ່າງໆໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເບິ່ງ ຢູ່​ໃນ​ສະຖານ​ລ້ຽງ​ເດັກ​ກຳພ້າໃນປະ​ເທດກໍາປູເຈຍ. ຫຼັງຈາກທີ່ພະນັກງານ …

Read more
January 23, 2013

ທຸລະກິດ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ ​ ການເປີດແຫຼ່ງອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ

ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີທີ່ໄດ້ແຈ້ງການ ການ ເປີດເວບໄຊ໌ຂອງພະແນກອຸດສະຫະກຳ ການ ທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ (the industry section of childsafetourism.org) ໃນມື້ນີ້. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກທຸລະກິດດ່ຽວ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ຫຼື ບໍລິສັດໃຫຍ່ກໍ່ຕາມ ມີຂັ້ນ ຕອນງ່າຍໆທີ່ທ່ານສາມາດປົກປ້ອງເດັກທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງໆແລະ ຊັກຊວນລູກຄ້າທີ່ມີເມດຕາຊຶ່ງຫ່ວງໄຍສະຖານທີ່ທີ່ພວກເພີ່ນໄປທ່ອງທ່ຽວ.ພະແນກອຸດສະ ຫະກຳການ ທ່ອງທ່ຽວນີ້ສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນງານທີ່ງ່າຍດາຍແລະລາຄາບໍ່ແພງເຊິ່ງຫົວ ໜ່ວຍທຸລະກິດ ຂອງທ່ານສາມາດປະຕິບັດໄດ້. ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດເປັນທີ່ເຂົ້າໃຈດີສຳລັບທຸກຄົນ. ລູກຄ້າ, ນັກລົງທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ນັກທຸລະກິດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເດັກປອດໄພຈາກການຖືກປະ ຕິບັດຕົນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງພວກ ເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: 57% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປທ່ຽວໃນຂົງເຂດນີ້ (ກຳປູເຈຍ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, ຣາຊອາຈັກໄທ ຫຼື ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມຫວຽດນາມ) ໄດ້ເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າເດັກນ້ອຍສ່ຽງຕໍ່ການຖືກທາລຸນ. 85% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຈະປົກປ້ອງເດັກຈາກ ການຖືກຂູດຮີດ ຫລື ຫາຜົນປະໂຫຍດ. 95% ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວກ່າວວ່າ ນະໂຍບາຍທຸລະກິດທີ່ຈະປົກປ້ອງເດັກອາດຈະສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ນິໄສໃນການຊື້ຂອງພວກເຂົາໃນດ້ານບວກ. ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ປະສົບການຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ …

Read more
January 11, 2013

ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ

ດ້ວຍຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ 1 ຕື້ຄົນ ທີ່ເດີນທາງຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດໃນປີ 2012, ການທ່ອງທ່ຽວແມ່ນໜຶ່ງໃນພາກສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງເສດຖະກິດໂລກຢ່າງປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ ເຊິ່ງຂັບ ເຄື່ອນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄ້ຳຈູນຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານວັດທະນະທຳໃນທົ່ວໂລກ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຖືກໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດເພື່ອຈຸດຈົບທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການທາລຸນເດັກ. ມັນຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າ ການທ່ອງທ່ຽວມີຄວາມຈຳເປັນໃນການ ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດຽວກັນ ແລະ ໃຊ້ມັນເພື່ອຕ້ານກັບການຂູດຮີດເດັກໃນທຸກຮູບແບບ. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຳເປັນເຊັ່ນກັນທີ່ຈະຕ້ອງນຶກເຖິງວ່າ ບັນຫາການຂູດຮີດເດັກສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຈາກການມີ ສ່ວນ ຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ. ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານພິເສດສະເພາະແຫ່ງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດໄດ້ຮັບມອບໝາຍກະຕຸ້ນການດຳເນີນຮ່ວມກັນໃນດ້ານການປົກປ້ອງສິດທິຂອງເດັກ. ພວກ ເຮົາສະໜັບສະໜູນຄວາມເປັນຫຸ້ນສ່ວນລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມ ມືລະຫວ່າງການກະຕຸ້ນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ປະເທດທີ່ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົວພັນທີ່ ເກີດຜົນເປັນເລີດລະຫວ່າງອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສັງຄົມ. ການໂຄສະນາດ້ານຄວາມຮັບຮູ້ສາກົນຂອງອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ວ່າ: “ບໍ່ອະ ນຸ ຍາດໃຫ້ມີການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນການທາລຸນເດັກ” ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2008 ໂດຍການຮ່ວມມືກັບຄູ່ ຮ່ວມງານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ. ໃນທຳນອງດຽວກັນນັ້ນ, ເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາໜຶ່ງທົດສະວັດແລ້ວທີ່ ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ປະສານງານກັບເຄືອຂ່າຍການທ່ອງທ່ຽວໂລກດ້ານການປົກປ້ອງເດັກ(ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນແມ່ນຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດເພື່ອການປົກປ້ອງເດັກໃນອຸດສະຫະກຳ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຜູ້ດຳເນີນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍກັນໃຫ້ ຮັບຮູ້ ແລະ …

Read more
November 6, 2012

Travellers within Southeast Asia want Child Safe Tourism education

Bangkok, Thailand – 7 November 2012 Tourists to and within the Southeast Asian countries of Cambodia, Lao PDR, Thailand and Vietnam want to be better educated about Child Safe Tourism according to a report issued by Project Childhood – Prevention Pillar, an Australian Aid initiative implemented by World Vision. The report ‘Child Safe Tourism: The …

Read more
August 17, 2012

ກະຊວງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ກຳປູ​ເຈຍ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ພະຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກ​​ໃນ​ທຸລະ​ກິດ​ການທ່ອງທ່ຽວ

ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ ວັນທີ 17 ສິງຫາ ປີ 2012 ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວກຳປູເຈຍ ແລະ ອົງການສຸພານິມິດແຫ່ງປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ປະກາດວ່າ ປະຈຸບັນນີ້ ການເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໂດນຜ່ານການລິ ເລີ່ມໂຄງການໃໝ່ຂອງອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນແຫ່ງປະເທດອົດສ໌ຕຣາລີ (AusAID), ນັ້ນຄືໂຄງການໄວເດັກ.ໂຄງການໄວເດັກ ໄດ້ນຳເອົາອົງການສຸພະນິມິດ, ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດສະຍາກຳ (UNODC), ແລະ ຕຳຫຼວດສາກົນໃຫ້ຫັນມາສົນໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການຂູດຮີດ ຫລື ຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ ເດັກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ດວ້ຍວິທີການປ້ອງກັນແລະການປົກປ້ອງ. ອົງການສຸພະນິມິດໄດ້ປະຕິບັດງານຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວນັບແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການໆທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດ ໄພຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ການແຕ່ງຕັ້ງອົງການສຸພະນິມິດໃຫ້ເປັນຕົວແທນການປະຕິບັດງານສຳລັບໂຄງການ ໄວເດັກ-ເສົາຄ້ຳການປ້ອງກັນ ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໄລຍະຍາວກັບກະຊວງການທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ສະຖິຕິທີ່ດີເລີດຂອງອົງການສຸພານິມິດໃນການປົກປ້ອງເດັກ. ໃນຫຼາຍໆປີຜ່ານມານີ້ ປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສະຖິຕິຂອງກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄດ້ເຖິງ 2.8 ລ້ານຄົນໃນປີ 2011 ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ ປີ 2010 15 ເປີເຊັນ. ທ່ານ ພັງຈັນດາ ຜູ້ປະສານງານລະດັບຊາດ ປະຈຳໂຄງການ …

Read more
September 27, 2011

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຸດສະຫະກຳການທາລຸນເດັກ

ໜັງສືພິມບາງກອກ (Bangkok post), ປະເທດໄທ ວັນທີ 27 ກັນຍາ ປີ 2011 ນັກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ອົບພະຍົບຢູ່ໃນປະເທດປະໄທຮູ້ເລື້ອງຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກນ້ອຍດີ. ເດັກຍິງອາຍຸ 6 ປີນັ່ງເທິງສາດທີ່ປູເປັນລະບຽບ ທາສົບສີແດງເຂັ້ມ ໂດຍມີຜູຍິງຄົນໜຶ່ງນ່ັງຢູ່ຮຽງຂ້າງຂໍ ເງິນນຳນັກເດີນທາງທີ່ຜ່ານໄປມາ. ເດັກຊາຍອາຍຸ 12 ປີ ຂາຍເຂົ້າໜົມຊິງໂກມຕອນເວລາ 11 ໂມງ ກາງຄືນຢູ່ເຂດສະຖານບັນເທີງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງ. ເດັກຊາຍຄົນນັ້ນເຮັດໃຫ້ທ່ານປະທັບໃຈດ້ວຍ ຮອຍຍິ້ມທີ່ບໍ່ອາຍພ້ອມກັບຂອງຝາກທີ່ລາວຖືຢູ່. ຢູ່ໃນສະຖານະການແບບນີ້ທ່ານຢາກຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມຮູ້ສຶກສົງສານ ແລະ ຄວາມອາຍບອກກັບ ທ່ານວ່ານັ້ນແມ່ນບາງສ່ິງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການນັ້ນຈົບລົງດ້ວຍການເອົາເງິນຫຼຽນບາດໃຫ້. ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານ ເຮັດໄປນັ້ນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ສະບາຍໃຈຊຶ່ງທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ໂຊກບໍ່ດີເໝືອນຄົນອື່ນ. ບາດນີ້ໃຫ້ລອງກັບມາຄິດເບິ່ງວ່າ ມັນຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າ ຄົນຕໍ່ໄປ ທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຫານັ້ນ ຕ້ອງການສິ່ງຕອບແທນເປັນເງິນ 50 ບາດ? ໃນໂອກາດວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາຄິດໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ຽວກັບວ່າການທ່ອງທ່ຽວໝາຍເຖິງຫຍັງສຳລັບລູກ ຫຼານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປອດໄພ. ອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງໄທໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວທັງໆທີ່ເກີດວິກິດການເສດຖະກິດໂລກໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ຕາມ. ໃນປີ 2010 ນັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນ 16 ລ້ານຄົນໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປທ່ອງທ່ຽວໃນສະຫຍາມເມືອງຍິ້ມ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ …

Read more
September 26, 2011

ຂ່າວ​​ ວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ: “ຕ້ອງອອກແຮງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຈາກການທາລຸນທາງ ເພດ”

ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ວັນທີ 26 ກັນຍາ ປີ 2011 ເນື່ອງຈາກອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນພ້ອມກັບຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປົກປ້ອງເດັກທີ່ອາດໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການທາລຸນທາງເພດໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົ່ງສັນຍານເຕືອນຕົວແທນການຊ່ວຍເຫຼືອ ລະຫວ່າງຊາດ ນັ້ນຄືອົງການສຸພະນິມິດ. ການເຕືອນ ທີ່ໄດ້ປະກາດອອກຍ້ອນວ່າໂລກໄດ້ສະຫຼອງວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ (ວັນອັງຄານ ວັນທີ 27ເດືອນກັນຍາ) ຂໍ້ມູນລ້າສຸດຈາກປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະເທດໄທໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຳນວນ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອັດຕາປະຈຳປີ 26 ເປີເຊັນ (ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ 11.17ລ້ານຄົນ) ສຳລັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງປີ 2011. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນຄູ່ແຂ່ງກັບປະເທດ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປະເທດ ລາວປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 2.5 ລ້ານຄົນ ເທົ່າກັນກັບປະເທດກຳປູເຈຍ, ແຕ່ວ່າຫວຽດນາມມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວພາຍໃນປະເທດເຖິງ 5 ລ້ານຄົນ. ອົງການສຸພະນິມິດກ່າວວ່າ ທັງໆທີ່ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ ເດັກນັ້ນຄືການຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ ພວກເຂົາເຊື່ອວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ. ປະຈຸບັນນີ້ອົງການສຸພະນິມິດກຳລັງຊອກຫາວິທີລະດົມນັກທ່ອງ ທ່ຽວໃນຄວາມພະຍາຍາມເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ ເມື່ອພວກເຂົາເດີນທາງ ທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພື້ນ ແລະ ອົງການດັ່ງກ່າວຈະສອບຖາມຜູ້ດຳເນີນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ …

Read more

Latest Tweets