Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
Press Releases @lo | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

November 6, 2012

Travellers within Southeast Asia want Child Safe Tourism education

Bangkok, Thailand – 7 November 2012 Tourists to and within the Southeast Asian countries of Cambodia, Lao PDR, Thailand and Vietnam want to be better educated about Child Safe Tourism according to a report issued by Project Childhood – Prevention Pillar, an Australian Aid initiative implemented by World Vision. The report ‘Child Safe Tourism: The …

Read more
August 17, 2012

ກະຊວງ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ກຳປູ​ເຈຍ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ພະຍາ​ຍາມ​ເພື່ອ​ປົກ​ປ້ອງ​ເດັກ​​ໃນ​ທຸລະ​ກິດ​ການທ່ອງທ່ຽວ

ພະນົມເປັນ, ປະເທດກຳປູເຈຍ ວັນທີ 17 ສິງຫາ ປີ 2012 ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວກຳປູເຈຍ ແລະ ອົງການສຸພານິມິດແຫ່ງປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ປະກາດວ່າ ປະຈຸບັນນີ້ ການເພີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໂດນຜ່ານການລິ ເລີ່ມໂຄງການໃໝ່ຂອງອົງການເພື່ອການພັດທະນາສາກົນແຫ່ງປະເທດອົດສ໌ຕຣາລີ (AusAID), ນັ້ນຄືໂຄງການໄວເດັກ.ໂຄງການໄວເດັກ ໄດ້ນຳເອົາອົງການສຸພະນິມິດ, ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດສະຍາກຳ (UNODC), ແລະ ຕຳຫຼວດສາກົນໃຫ້ຫັນມາສົນໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການຂູດຮີດ ຫລື ຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ ເດັກທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອຸດສາຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ດວ້ຍວິທີການປ້ອງກັນແລະການປົກປ້ອງ. ອົງການສຸພະນິມິດໄດ້ປະຕິບັດງານຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ກັບກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວນັບແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາຊຶ່ງໃນເວລານັ້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການໆທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດ ໄພຕໍ່ເດັກນ້ອຍ. ການແຕ່ງຕັ້ງອົງການສຸພະນິມິດໃຫ້ເປັນຕົວແທນການປະຕິບັດງານສຳລັບໂຄງການ ໄວເດັກ-ເສົາຄ້ຳການປ້ອງກັນ ສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໄລຍະຍາວກັບກະຊວງການທ່ອງ ທ່ຽວ ແລະ ສະຖິຕິທີ່ດີເລີດຂອງອົງການສຸພານິມິດໃນການປົກປ້ອງເດັກ. ໃນຫຼາຍໆປີຜ່ານມານີ້ ປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ສະຖິຕິຂອງກະຊວງການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດກຳປູເຈຍໄດ້ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄດ້ເຖິງ 2.8 ລ້ານຄົນໃນປີ 2011 ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ ປີ 2010 15 ເປີເຊັນ. ທ່ານ ພັງຈັນດາ ຜູ້ປະສານງານລະດັບຊາດ ປະຈຳໂຄງການ …

Read more
September 27, 2011

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອຸດສະຫະກຳການທາລຸນເດັກ

ໜັງສືພິມບາງກອກ (Bangkok post), ປະເທດໄທ ວັນທີ 27 ກັນຍາ ປີ 2011 ນັກເດີນທາງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຜູ້ອົບພະຍົບຢູ່ໃນປະເທດປະໄທຮູ້ເລື້ອງຄວາມທຸກຍາກຂອງເດັກນ້ອຍດີ. ເດັກຍິງອາຍຸ 6 ປີນັ່ງເທິງສາດທີ່ປູເປັນລະບຽບ ທາສົບສີແດງເຂັ້ມ ໂດຍມີຜູຍິງຄົນໜຶ່ງນ່ັງຢູ່ຮຽງຂ້າງຂໍ ເງິນນຳນັກເດີນທາງທີ່ຜ່ານໄປມາ. ເດັກຊາຍອາຍຸ 12 ປີ ຂາຍເຂົ້າໜົມຊິງໂກມຕອນເວລາ 11 ໂມງ ກາງຄືນຢູ່ເຂດສະຖານບັນເທີງສຳລັບຜູ້ໃຫຍ່ແຫ່ງໜຶ່ງ. ເດັກຊາຍຄົນນັ້ນເຮັດໃຫ້ທ່ານປະທັບໃຈດ້ວຍ ຮອຍຍິ້ມທີ່ບໍ່ອາຍພ້ອມກັບຂອງຝາກທີ່ລາວຖືຢູ່. ຢູ່ໃນສະຖານະການແບບນີ້ທ່ານຢາກຊ່ວຍເຫຼືອຕາມຄວາມຮູ້ສຶກສົງສານ ແລະ ຄວາມອາຍບອກກັບ ທ່ານວ່ານັ້ນແມ່ນບາງສ່ິງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການນັ້ນຈົບລົງດ້ວຍການເອົາເງິນຫຼຽນບາດໃຫ້. ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານ ເຮັດໄປນັ້ນຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ສະບາຍໃຈຊຶ່ງທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນແຕກຕ່າງເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ໂຊກບໍ່ດີເໝືອນຄົນອື່ນ. ບາດນີ້ໃຫ້ລອງກັບມາຄິດເບິ່ງວ່າ ມັນຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກວ່າ ຄົນຕໍ່ໄປ ທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຫານັ້ນ ຕ້ອງການສິ່ງຕອບແທນເປັນເງິນ 50 ບາດ? ໃນໂອກາດວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ທ່ານໃຊ້ເວລາຄິດໜ້ອຍໜຶ່ງກ່ຽວກັບວ່າການທ່ອງທ່ຽວໝາຍເຖິງຫຍັງສຳລັບລູກ ຫຼານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປອດໄພ. ອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງໄທໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວທັງໆທີ່ເກີດວິກິດການເສດຖະກິດໂລກໃນໄລຍະຜ່ານມາກໍ່ຕາມ. ໃນປີ 2010 ນັກທ່ອງທ່ຽວຈໍານວນ 16 ລ້ານຄົນໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປທ່ອງທ່ຽວໃນສະຫຍາມເມືອງຍິ້ມ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ …

Read more
September 26, 2011

ຂ່າວ​​ ວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ: “ຕ້ອງອອກແຮງຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອປົກປ້ອງເດັກໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຈາກການທາລຸນທາງ ເພດ”

ບາງກອກ, ປະເທດໄທ ວັນທີ 26 ກັນຍາ ປີ 2011 ເນື່ອງຈາກອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນພ້ອມກັບຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງປົກປ້ອງເດັກທີ່ອາດໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການທາລຸນທາງເພດໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົ່ງສັນຍານເຕືອນຕົວແທນການຊ່ວຍເຫຼືອ ລະຫວ່າງຊາດ ນັ້ນຄືອົງການສຸພະນິມິດ. ການເຕືອນ ທີ່ໄດ້ປະກາດອອກຍ້ອນວ່າໂລກໄດ້ສະຫຼອງວັນທ່ອງທ່ຽວໂລກ (ວັນອັງຄານ ວັນທີ 27ເດືອນກັນຍາ) ຂໍ້ມູນລ້າສຸດຈາກປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປະເທດໄທໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຳນວນ ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຕາມອັດຕາປະຈຳປີ 26 ເປີເຊັນ (ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວ 11.17ລ້ານຄົນ) ສຳລັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຂອງປີ 2011. ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ເປັນຄູ່ແຂ່ງກັບປະເທດ ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ປະເທດ ລາວປີທີ່ຜ່ານມາໄດ້ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວພາຍໃນປະເທດ 2.5 ລ້ານຄົນ ເທົ່າກັນກັບປະເທດກຳປູເຈຍ, ແຕ່ວ່າຫວຽດນາມມີນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາທ່ຽວພາຍໃນປະເທດເຖິງ 5 ລ້ານຄົນ. ອົງການສຸພະນິມິດກ່າວວ່າ ທັງໆທີ່ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ ເດັກນັ້ນຄືການຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກເດັກ ພວກເຂົາເຊື່ອວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແມ່ນ ພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ. ປະຈຸບັນນີ້ອົງການສຸພະນິມິດກຳລັງຊອກຫາວິທີລະດົມນັກທ່ອງ ທ່ຽວໃນຄວາມພະຍາຍາມເຝົ້າລະວັງຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ ເມື່ອພວກເຂົາເດີນທາງ ທ່ອງທ່ຽວໃນພາກພື້ນ ແລະ ອົງການດັ່ງກ່າວຈະສອບຖາມຜູ້ດຳເນີນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ …

Read more

Latest Tweets