Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າປອດໄພຕໍ່ເດັກຄືແນວໃດ?

Child Safe Tourism

ທຸລະກິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າປອດໄພຕໍ່ເດັກຄືແນວໃດ?

ການເປັນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ເດັກທີ່ທ່ານກຳລັງຊ່ວຍ ເຫຼືອປົກປ້ອງ ແຕ່ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານສ້າງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ດີກວ່າເກົ່າ. ຈົ່ງຕື່ມການທົດສອບ ຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອວັດແທກເບິ່ງວ່າ ທຸລະກິດຂອງທ່ານດຳເນີນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການທາລຸນ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນອຸດສະຫະກຳການທ່ອງທ່ຽວ. ຈົ່ງທົດສອບ.