Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ນັກ​ເດີນທາງທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ

Child Safe Tourism

ນັກ​ເດີນທາງທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ

ບົດ​ລາຍ​ງານນີ້ສະເຫນີຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສຶກສາທີ່ໄດ້ເກັບກໍາຢູ່ໃນບາງກອກ ປະເທດໄທໃນໄລຍະເດືອນເມສາ – ພຶດສະພາ 2013 ການຄົ້ນຄວ້າ​ໄດ້​ສຶກສາ​ລົງເລິກຕໍ່ຈາກ​ບົດຄົ້ນຄ້ວາທີ່ຜ່ານມາ​ເລື່ອງ“ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດ​ໄພສຳລັບເດັກ: ມູມມອງຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ” ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນ​ໄດ້​ຮວບ​ຮວມຜົນຂອງການລົງ​ເລີກໄປທີ່​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ການ​ຂູດ​ຮີດ​ເດັກທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ການທ່ອງທ່ຽວ ໃນປະ​ເທດກໍາປູເຈຍ. ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໂດຍຮວບ​ຮວມຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນ​ເລື່ອງ​ການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ ຈາກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທັງຫມົດ 268 ຄົນທີ່ມາຈາກ 39 ປະເທດໄດ້ສໍາຫຼວດ ແລະສໍາພາດໃນຄັ້ງນີ້. ຈາກ​ບົດຄົ້ນຄວ້ານີ້ເຫັນ​ໄດ້ວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຕ້ອງການ ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຄື:
1. ຂໍ້ມູນທີ່​ຊັດ​ເຈນກ່ຽວກັບວິທີການ​ເປັນ​ນັກ​ເດີນທາງ​ທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ.
2. ຫຼາຍທາງເລືອກສຳລັບ​ລູກ​ຄ້າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ການທ່ອງທ່ຽວປອດໄພສໍາລັບ.
3. ການ​ທີ່​ຈະ​ຮວມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ການປ່ຽນແປງ ດໍາເນີນການໂດຍລັດຖະບານ ແລະພາກອຸດສາຫະກໍາການທ່ອງທ່ຽວ.

ກະລຸນາອ່ານການລາຍ​ງານ ສະບັບເຕັມ ແລະ ເບິ່ງຂໍ້​ມູນຮູບພາບຂອງການຄົ້ນພົບທີ່ສໍາຄັນ.