Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ການໂຄສະນາ ແລະ ອຸປະກອນການສື່ສານ | Resource | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

ການໂຄສະນາ ແລະ ອຸປະກອນການສື່ສານ

ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກໃນການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວບໍ່? ທ່ານໄດ້ສັນຍາວ່າຈະປົກປ້ອງເດັກຈາກການລ່ວງລະເມີດແລະ ການຂູດຮີດບໍ່? ທ່ານສາມາດຊ່ວຍສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພ ໂດຍການດາວໂຫຼດ ແລະສະແດງ ສື່ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ການພິມ ແລະ ອຸປະກອນດີຈິດຕອລ໌

Regional Materials

ປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນ

ໃບປີວ

ອັງກິດ | ຈີນ

ກໍາປູເຈຍ

ສະຕິກເກີ

ອັງກິດ | ຂະແມ

ສປປ ລາວ

ປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນ

ໄທ

ຫວຽດນາມ

ປ້າຍໂຄສະນາດິຈິຕອນ