Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะไปเยี่ยมหรือเป็นอาสาสมัครให้กับเด็กที่มีความเปราะบางในต่างประเทศ

Child Safe Tourism

ศึกษาหาความรู้ก่อนที่จะไปเยี่ยมหรือเป็นอาสาสมัครให้กับเด็กที่มีความเปราะบางในต่างประเทศ

ทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญ

เพียงความตั้งใจที่ดีเท่านั้นไม่เพียงพอ บางครั้งถ้าขาดความตระหนักแล้ว พวกเราเองก็อาจทำให้เด็กตกอยู่ในสภาวะที่อันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้

องค์การทุนเด็กแห่งสหประชาชาติประมาณว่า 80% ของเด็กที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กไม่ได้เป็นเด็กกำพร้า
การสนับสนุนสถานที่เหล่านี้เป็นการส่งเสริมให้แยกเด็กออกจากครอบครัวของพวกเขา งานวิจัยพบว่าการไปเยี่ยมเด็กกำพร้าหรือการเป็นอาสาสมัครชั่วคราวอาจสร้างผลกระทบที่ไม่ดีต่อการเติบโตและสภาวะทางอารมณ์ของเด็กได้

ถ้าไม่มีการตรวจสอบภูมิหลังและบุคคลอ้างอิงของผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือในชุมชนต่างๆอย่างเป็นระบบแล้ว เด็กๆจะมีความเสี่ยงจากการถูกทารุณกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงของ “การท่องเที่ยวสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า” ต่อเด็กได้ที่นี่.

แล้วฉันควรจะทำอย่างไรดี

การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสาควรที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน มิใช่สร้างสภาวะที่เลวร้ายยิ่งขึ้นแก่เด็ก ดังนั้นต้องถามตนเองก่อนที่จะไปเยี่ยมหรืออาสาสมัครไปทำงานกับชุมชนในต่างประเทศว่า ตัวคุณเองมีประสบการณ์และคุณสมบัติที่จะทำงานกับเด็กกลุ่มเปราะบางเพียงใด

มองหาความคิดริเริ่มใหม่ๆ ที่ช่วยให้เด็กได้รับการดูแลจากครอบครัวแทนสถานเลี้ยงเด็ก องค์กรต่างๆควรมีมาตรฐานและขั้นตอนที่เคร่งครัดในการคุ้มครองเด็กและอาสาสมัครควรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแทนที่จะทำงานโดยตรงกับเด็กๆ

ส่วนใหญ่แล้วความยากจนที่ส่งเด็กๆไปยังสถานเลี้ยงเด็ก ไม่ใช่ความแตกแยกในครอบครัวหรือเพราะครอบครัวไม่รักเด็กแต่อย่างไร ฉะนั้นคุณควรบริจาคให้กับองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กในด้านอาหาร บริการด้านสุขภาพและการศึกษา เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆคงอยู่กับครอบครัวต่อไป

For more information

 1. 1

  คู่มือการเป็นอาสาสมัคร

  คู่มือเหล่านี้เก็บรวบรวมวิธีปฏิบัติที่ดีในการ ปกป้องคุ้มครองเด็กในแวดวงธุรกิจอาสาสมัคร ขอให้เลือกองค์กรที่ยึดมั่นกับมาตรฐานเหล่านี้

  Visit site
 2. 2

  การท่องเที่ยวสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้า

  อ่านเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงต่อเด็กในการท่องเที่ยวสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าจากการรณรงค์ “เด็กไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูด” ของเฟรนอินเตอร์เนชันแนล

  Visit site
 3. 3

  คู่มือองค์การสหประชาชาติสำหรับการดูแลเด็กทางเลือก

  สมัชชาแห่งสหประชาชาติได้อนุมัติเอกสารที่ระบุว่าการดูแลในระบบไม่ได้เหมาะสมสำหรับเด็กส่วนใหญ่ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานระหว่างประเทศที่ควรใช้เป็นการดูแลทางเลือก

  Visit site