Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก: มุมมองของนักท่องเที่ยว

Child Safe Tourism

ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก: มุมมองของนักท่องเที่ยว

มีผู้เข้าร่วมการสำรวจด้วยตนเองมากกว่า  300 คน จาก 37 ประเทศได้แบ่งปันประสบการณ์การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในประเทศกัมพูชา ไทย สปป. ลาวและเวียดนาม  และความเข้าใจในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก ผู้เข้าร่วมการสำรวจร้อยละ 84.8 ระบุว่าเขาต้องการจะทราบมากขึ้นถึงวิธีปกป้องคุ้มครองเด็กและป้องกันการ
แสวงประโยชน์ในระหว่างการเดินทาง และผู้เข้าร่วมร้อยละ 94.8 กล่าวว่านโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กของธุรกิจจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อลักษณะวิสัยการซื้อของพวกเขา กรุณาอ่าน รายงานฉบับเต็ม