Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
สร้างธุรกิจที่ดีกว่าเดิม สร้างธุรกิจที่ปลอดภัยต่อเด็ก

Child Safe Tourism

สร้างธุรกิจที่ดีกว่าเดิม สร้างธุรกิจที่ปลอดภัยต่อเด็ก

คุณทำงานในภาคส่วนการเดินทางหรือการท่องเที่ยวหรือไม่  คุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของคุณปลอดภัยต่อเด็กที่มีความเปราะบางในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวมากขึ้นหรือไม่ คุณต้องการดึงดูดลูกค้าที่มีความรับผิดชอบหรือไม่  โปรดดูวิธีต่างๆ ด้านล่างซึ่งคุณสามารถสร้างผลกระทบเพื่อลดความเสี่ยงของเด็กต่อการแสวงหาประโยชน์เด็กในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ หากคุณมีคำถามใดๆ หรือมีวิธีหรือแหล่งข้อมูลที่ดีต้องการจะแบ่งปันกรุณาติดต่อเรา

นักเดินทางที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก

งานวิจัยนี้นำเสนอผลการศึกษาวิจัยที่ได้เก็บข้อมูลในกรุงเทพฯ ประเทศไทยระหว่างเดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 2556 โดยใช้ทำการศึกวิจัยในเชิงลึกต่อจากรายงานวิจัยครั้งก่อนเรื่อง “ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดถัยต่อเด็ก: มุมมองของนักท่องเที่ยว” งานวิจัยนี้ได้รวบรวมผลที่เจาะลึกลงไปที่ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในเรื่องที่เกี่ยวกับการแสวงประโยชน์เด็กกับบริบทท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และเวียดนาม โดยรวบรวมความเห็นของนักท่องเที่ยวในเรื่องการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็กจากนักท่องเที่ยวทั้งหมด 268 คนจาก 39 ประเทศที่ได้สำรวจและสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จากงานวิจัยได้พบว่านักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการสิ่งต่อไปนี้คือ: ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการเป็นนักท่องเที่ยวที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ทางเลือกธุรกิจที่ปลอดภัยสำหรับเด็กมากขึ้น และ การที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ดำเนินการโดยรัฐบาลและภาคธุรกิจท่องเที่ยว กรุณาอ่านงานวิจัย ฉบับเต็ม และ ดูข้อมูลภาพ ของข้อค้นพบสำคัญ

th

5 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณปลอดภัยต่อเด็ก

ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลที่มี ธุรกิจเล็กๆ หรือบริษัทขนาดใหญ่ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์ 5 ข้อที่คุณมีส่วนร่วมในการทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวปลอดภัยต่อเด็กที่เปราะบางมากขึ้น ขอให้เรียนรู้ขั้นตอนง่ายๆ ทั้ง 5 ข้อ ดังต่อไปนี้.

th

เขียนนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็ก

การมีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรบ่งบอกว่าบริษัทของคุณไม่ยอมรับการล่วงละเมิดและการแสวงประโยชน์เด็ก นโยบายควรจะมีความเรียบง่าย ปฏิบัติได้จริงและเป็นไปได้ มีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อป้องกันและตอบโต้กับการล่วงละเมิด สิ่งสำคัญที่สุด คือนโยบายของคุณไม่ควรเป็นเพียงคำพูดในกระดาษ – แต่เป็นคู่มือที่ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามอย่างแข็งขัน ดูตัวอย่างนโยบายการปกป้องคุ้มครองเด็ก

th

ธุรกิจของฉันจะปลอดภัยต่อเด็กได้อย่างไร

การทำธุรกิจที่ปลอดภัยต่อเด็กไม่เพียงทำประโยชน์ให้กับเด็กที่คุณปกป้องคุ้มครอง แต่ยังช่วยให้คุณสร้างธุรกิจที่ดีกว่าเดิม โปรดทำบททดสอบเพื่อวัดว่าธุรกิจของคุณได้มีการดำเนินงานเพียงพอต่อการปกป้องคุ้มครองเด็กจากการล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ในธุรกิจท่องเที่ยวได้หรือไม่ กรุณาทำแบบทดสอบ

th

คู่มือการเป็นอาสาสมัคร

การเป็นอาสาสมัครเปิดโอกาสให้นักเดินทางมีประสบการณ์เฉพาะและน่าประทับใจ ในขณะเดียวกันก็หยิบยื่นผลประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การเป็นอาสาสมัครนับเป็นเรื่องของเจตนาที่ดี แต่หากไม่มีการวางแผน การจัดการและการติดตาม ก็อาจจะเกิดผลในเชิงลบได้ เพื่อให้เกิดความเป็นไปได้ในเชิงบวกในงานนี้ สมาคมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (International Ecotourism Society – TIES) มูลนิธิเพลเน็ตเทอร่า (Planeterra Foundation) และคณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติ ได้ร่วมมือกันพัฒนาชุดคู่มือการเป็นอาสาสมัคร คู่มือเหล่านี้มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เช่น การป้องกันและส่งเสริมสวัสดิการเด็ก กรุณาอ่านคู่มือ

th

การดูแลเด็กให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดในการเดินทางและการท่องเที่ยว: ตัวอย่างโปรแกรม

หลักสูตร “การดูแลเด็กให้ปลอดภัยจากการล่วงละเมิดในการเดินทางและการท่องเที่ยว” เป็นการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์ในเวลา 1 วัน จัดให้กับลูกจ้างและผู้จัดการ/เจ้าของธุรกิจในภาคการเดินทางและการท่องเที่ยว การฝึกอบรมจะให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันในประเด็นการล่วงละเมิดเด็กในธุรกิจท่องเที่ยว และเสริมทักษะภาคปฏิบัติเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวที่ดูแลให้เด็กปลอดภัย ภายหลังเข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมจะมีความเข้าใจดีขึ้นในความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจท่องเที่ยวและการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก และเข้าใจขั้นตอนในการดำเนินการอย่างง่ายๆ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดเด็ก หลักสูตรนี้จะจัดโดยผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศโดยใช้ภาษาแม่ของแต่ละประเทศนั้นๆ (ภาษาเขมร ลาว ไทยและเวียดนาม) กรุณาดูตัวอย่างโปรแกรม

th

ธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก: มุมมองของนักท่องเที่ยว

มีผู้เข้าร่วมการสำรวจด้วยตนเองมากกว่า  300 คน จาก 37 ประเทศได้แบ่งปันประสบการณ์การมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กในประเทศกัมพูชา ไทย สปป. ลาวและเวียดนาม  และความเข้าใจในเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อเด็ก ผู้เข้าร่วมการสำรวจร้อยละ 84.8 ระบุว่าเขาต้องการจะทราบมากขึ้นถึงวิธีปกป้องคุ้มครองเด็กและป้องกันการแสวงประโยชน์ในระหว่างการเดินทาง และผู้เข้าร่วมร้อยละ 94.8 กล่าวว่านโยบายปกป้องคุ้มครองเด็กของธุรกิจจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อลักษณะวิสัยการซื้อของพวกเขา กรุณาอ่าน รายงานฉบับเต็ม

th