Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
Resources – Vietnamese | Child Safe Tourism

Child Safe Tourism

Báo cáo điều tra

test

Du lịch an toàn với trẻ em:
Quan điểm của khách du lịch

Anh | Lào | Khmer | Thái Lan | Việt

test

Khách du lịch an toàn với trẻ em

Anh | Lào | Khmer | Thái Lan | Việt

test

Tình dục, Xâm hại và Tuổi thơ:
Một nghiên cứu về kiến thức, thái độ, thực hành liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch và lữ hành tại Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam

Anh | Khmer

Tài liệu tập huấn

Dành cho ngành du lịch

test

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch –
Hướng dẫn tập huấn cho ngành du lịch

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

Tourist Sector Takeaways Cover

Giải pháp du lịch an toàn cho trẻ em –
Tài liệu phát tay cho ngành du lịch

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

test

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trong hoạt động du lịch –
Bài trình bày dành cho ngành du lịch

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

Dành cho đại diện cộng đồng

test

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em –
Hướng dẫn thảo luận với cán bộ cộng đồng

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

Community Toolkit Takeaways

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em –
Tài liệu phát tay cho đại diện cộng đồng

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

test

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em –
Bài trình bày dành cho cán bộ cộng đồng

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

Dành cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ

test

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em –
Hướng dẫn thảo luận với cha mẹ và người chăm sóc trẻ

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

Parents and Carers Takeaways

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em –
Tài liệu phát tay cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

test

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em –
Bài trình bày dành cho cha mẹ và người chăm sóc trẻ

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

Dành cho trẻ em và người chưa thành niên

test

Phòng ngừa xâm hại tình dục –
Hướng dẫn tập huấn cho trẻ em và người chưa thành niên

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

Children and Young People Takeaways

Phòng ngừa xâm hại tình dục –
Tài liệu phát tay cho trẻ và thanh thiếu niên

Anh | Lào | Khmer | Thái LanViệt

Các tài liệu hiện có

Child Sexual Abuse Media Case Reporting Cover

Xâm hại Tình dục Trẻ em – Một báo cáo phân tích về truyền thông đại chúng

Anh