Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
Child Safe Tourism, Child Safe Travel

Child Safe Tourism

ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ອາໄສຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ.

ບໍ່ສຳຄັນວ່າພວກເຮົາຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດໃນໂລກນີ້ ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເດັກໂດຍ ສະເພາະການເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າປອດໄພຈາກການທາລຸນ. ເດັກທີ່ຢູ່ໃນເຂດທ່ອງທ່ຽວໂດຍສະເພາະ ແລ້ວຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງຮ່າງກາຍ, ສະພາວະທາງຈິດ ແລະ ການທາລຸນທາງເພດ.
ບາງຄັ້ງຄາວໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ພວກເຮົາອາດຈະເຮັດສິ່ງຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້
ເດັກນ້ອຍຕົກຢູ່ໃນວົງຈອນຂອງການທາລຸນດ້ານແຮງງານ. ສະນັ້ນ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ພວກເຮົາ
ຕ້ອງຮູ້ວິທີດຳເນີນການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງອຸດສະຫະ ກຳ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກ. ການໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ ປອດໄພຕໍ່ເດັກມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເຮັດໃຫ້ພວກ ເຮົາໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງສິ່ງທີ່ງ່າຍ ດາຍທີ່ພວກເຮົາແຕ່ລະຄົນສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອໃຫ້ ຕົນເອງເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ.

ສຶກສາຕື່ມກ່ຽວກັບວ່າຈະເປັນນັກເດີນທາງທີ່ປອດໄພຕໍ່ເດັກນ້ອຍຄືແນວໃດ.

Learn

ຮຽນຮູ້

ຮຽນ​ຮູ້ວິທີທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ.

ຮຽນຮູ້ເພີ້ມຕື່ມ
Pledge

ຄຳຫມັ້ນສັນຍາ

ມາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການປ່ຽນແປງ. ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາທີ່ຈະເປັນນັກ​ເດີນ​ທາງທີ່ປອດໄພສຳລັບເດັກ.

ໃຫ້​ຄຳຫມັ້ນສັນຍາ
Share

ແບ່ງປັນ

ຊ່ວຍກັນ​ບອກ​ຄົນ​ອື່ນ​ຕໍ່​ໄປ ​ເພື່ອສ້າງກະ​ແສ​ການ​ເປັນ​ນັກ​ເດີນທາງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມຮັບຜິດຊອບ.