Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
ເລືອກໂຮງແຮມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ປະຕິບັດມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສິດທິເດັກ

Child Safe Tourism

ເລືອກໂຮງແຮມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ປະຕິບັດມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສິດທິເດັກ

ເປັນຫຍັງບັນຫານີ້ຈຶ່ງສຳຄັນ?

ເດັກທີ່ຢູ່ຕາມແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຜູ້ທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຕໍ່ການທາລຸນ ທາງຮ່າງກາຍ, ອາລົມຈິດ ແລະ ທາງເພດ. ອຸດສາຫະກຳທ່ອງທ່ຽວມີພະລັງອັນມະຫາສານ ແລະ ເປັນ ໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການທ່ອງທ່ຽວນັ້ນປອດໄພກວ່າເກົ່າສຳລັບເດັກ.

ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈະຊ່ວຍຫຍັງໄດ້ແດ່?

ເງິນທຸກໆໂດລາທີ່ທ່ານໃຊ້ນັ້ນສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ອ້ອມໆຕົວທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງໃຊ້ອຳນາດຂອງ
ຜູ້ບໍລິໂພກຢ່າງສະຫຼາດ. ສະໜັບສະໜູນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ດຳເນີນການໃນທາງບວກເພື່ອປົກປ້ອງ ສິດທິຂອງເດັກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສ້າງອານາຄົດທີ່ຍືນຍົງ. ເລືອກ ໂຮງແຮມ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປະຕິບັດມາດຖານການປົກປ້ອງສິດທິເດັກນ້ອຍ ແລະ ລະດົມຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ອື່ນໆໃຫ້ຫັນມາປະຕິບັດມາດຖານທີ່ວ່ານັ້ນ. ຖ້າທ່ານພົບເຫັນເດັກທີ່ກຳລັງຖືກຂູດຮີດເພື່ອສ້າງຜົນປະ ໂຫຍດໃນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຫຼື ການບໍລິການໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງຊິງຊອມເບິ່ງຢູ່ນັ້ນ, ຈົ່ງເວົ້າອອກມາ ແລະ ນຳໄປດຳເນີນການຢູ່ບ່ອນໃດໜຶ່ງ. ອຸດສະຫະກຳທ່ອງທ່ຽວສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ ການຂອງທ່ານ.

Who can I contact or support?

ກໍາປູເຈຍ
 1. 1

  ເດີ​ໂຄດ

  ເດີ​ໂຄດແມ່ນອົງການ​ທີ່ລິເລີ່ມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຮ່ວມ​ມື​ກັບທຸລະ​ກິດການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ​ເພື່ອປ້ອງກັນ​ເດັກ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ​ຈາກ​ການ​ຂູດ​ຮີດ​ທາງ​ເພດ.

  Visit site
 2. 2

  ເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພຂອງເດັກໃນກຳປູເຈຍ

  ເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພຂອງເດັກແມ່ນໂຄງການເພື່ອນສາກົນທີ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍພົນລະເມືອງທີ່ມີຄວາມ ຮັບຜິດຊອບພາຍໃນປະເທດ ທີ່ປົກປ້ອງເດັກທີ່ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມຖະໜົນຫົນທາງ.

  Visit site
ປະເທດຫວຽດນາມ
 1. 1

  ການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ

  ການແນະນຳການທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ອະທິບາຍທຸລະກິດຊຸມຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດດ້ານສັງຄົມໃນທົ່ວພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ.

  Visit site
 2. 2

  ເດີ​ໂຄດ

  ເດີ​ໂຄດແມ່ນອົງການ​ທີ່ລິເລີ່ມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຮ່ວມ​ມື​ກັບທຸລະ​ກິດການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ​ເພື່ອປ້ອງກັນ​ເດັກ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ​ຈາກ​ການ​ຂູດ​ຮີດ​ທາງ​ເພດ.

  Visit site
ປະເທດໄທ
 1. 1

  ເດີ​ໂຄດ

  ເດີ​ໂຄດແມ່ນອົງການ​ທີ່ລິເລີ່ມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຮ່ວມ​ມື​ກັບທຸລະ​ກິດການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ​ເພື່ອປ້ອງກັນ​ເດັກ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ​ຈາກ​ການ​ຂູດ​ຮີດ​ທາງ​ເພດ.

  Visit site
 2. 2

  ເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພຂອງເດັກນ້ອຍໃນປະເທດໄທ

  ເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພຂອງເດັກແມ່ນໂຄງການເພື່ອນມິດສາກົນ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍພົນລະເມືອງ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນປະເທດຊຶ່ງປົກປ້ອງເດັກທີ່ອາໄສ ແລະ ເຮັດວຽກຕາມຖະໜົນຫົນ ທາງ.

  Visit site
ສ. ປ. ປ. ລາວ
 1. 1

  ເດີ​ໂຄດ

  ເດີ​ໂຄດແມ່ນອົງການ​ທີ່ລິເລີ່ມການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຮັບຜິດຊອບ ທີ່ຮ່ວມ​ມື​ກັບທຸລະ​ກິດການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ​ເພື່ອປ້ອງກັນ​ເດັກ​ໃຫ້​ປອດ​ໄພ​ຈາກ​ການ​ຂູດ​ຮີດ​ທາງ​ເພດ.

  Visit site