Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/plugins/seo-ultimate/modules/class.su-module.php on line 1195

Warning: Declaration of Menu_With_Description::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = NULL, $id = 0) in /home/thecode1/public_html/childsafetourism.org/wp-content/themes/childsafe_v2/functions.php on line 665
เลือกใช้บริการโรงแรม บริษัทและธุรกิจท่องเที่ยวที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองเด็ก

Child Safe Tourism

เลือกใช้บริการโรงแรม บริษัทและธุรกิจท่องเที่ยวที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการปกป้องคุ้มครองเด็ก

ทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญ

เด็ก ๆ ในบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวมีความเปราะบางอย่างยิ่งยวดต่อการล่วงละเมิดทางร่างกาย อารมณ์และทางเพศ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีอำนาจและศักยภาพอย่างเหลือล้นที่จะช่วยทำให้ธุรกิจปลอดภัยมากขึ้นต่อเด็ก

แล้วฉันควรจะทำอย่างไรดี

เงินทุกบาทที่คุณใช้ไปล้วนมีอิทธิพลต่อโลกรอบๆ ตัวคุณ ดังนั้นขอให้ใช้พลังผู้บริโภคอย่างชาญฉลาด สนับสนุนธุรกิจที่ให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กอย่างสร้างสรรค์ และสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เลือกใช้บริการโรงแรมและธุรกิจที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน การปกป้องคุ้มครองเด็กและสนับสนุนธุรกิจอื่นๆ ให้ทำตาม หากคุณพบเห็นเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ในธุรกิจหรือบริการใดที่คุณสนับสนุนอยู่ ขอให้พูดออกมาและไปใช้บริการที่
อื่นแทน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะจัดหาสิ่งที่คุณต้องการไว้ให้

Who can I contact or support?

ประเทศกัมพูชา
 1. 1

  เดอะโค้ด

  เดอะโค้ดเป็นความคิดริเริ่มของการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบโดยร่วมทำงานกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็ก

  Visit site
 2. 2

  เครือข่ายไชล์ดเซฟ ในประเทศกัมพูชา

  เครือข่ายไชล์ดเซฟเป็นความริเริ่มของเฟรนอินเตอร์เนชันแนลที่จัดตั้งเครือข่ายประชากรในท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบ เข้ามาปกป้องคุ้มครองเด็กที่อาศัยและทำงานตามท้องถนน

  Visit site
ประเทศไทย
 1. 1

  เครือข่ายไชล์ดเซฟ ในประเทศไทย

  เครือข่ายไชล์ดเซฟเป็นความริเริ่มของเฟรนอินเตอร์เนชันแนลที่จัดตั้งเครือข่ายประชากรในท้องถิ่นที่มีความรับผิดชอบเข้ามาปกป้องคุ้มครองเด็กที่อาศัยและทำงานตามท้องถนน

  Visit site
ลาว
 1. 1

  เดอะโค้ด

  เดอะโค้ดเป็นความคิดริเริ่มของการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบโดยร่วมทำงานกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็ก

  Visit site
เวียดนาม
 1. 1

  มัคคุเทศก์การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความรับผิดชอบ

  มัคคุเทศก์การท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำโขงที่มีความรับผิดชอบ จัดประวัติธุรกิจและกิจการเพื่อสังคมของทั่วทั้งภูมิภาค

  Visit site
 2. 2

  เดอะโค้ด

  เดอะโค้ดเป็นความคิดริเริ่มของการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบโดยร่วมทำงานกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแสวงประโยชน์ทางเพศเด็ก

  Visit site